PRIVACYSTATEMENT

Pearl Jozefzoon, gevestigd in Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens
Pearl Jozefzoon verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of website;
 • omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. IP-adres
 6. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 7. Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Op die manier voorkomen zij dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzamelden over een minderjarige, neem dan contact met ons op. We verwijderen deze informatie dan direct.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Pearl Jozefzoon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • We kunnen je bellen en/of e-mailen omdat dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • We informeren je over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • We leveren – zoals afgesproken – goederen en diensten bij je af.
 • We zijn wettelijk verplicht sommige gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor het doen van belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Pearl Jozefzoon neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn
Pearl Jozefzoon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens
Pearl Jozefzoon verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen dat jouw gegevens veilig blijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pearl Jozefzoon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Neem dan gerust contact met ons op. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Niet tevreden?
Pearl Jozefzoon vindt het ontzettend belangrijk dat alle betrokkenen tevreden zijn over onze inzet. Ook over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Ben je niet tevreden? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten zodat we er alles aan kunnen doen jou alsnog blij te maken. Ben je zó ontevreden dat je een klacht in wilt dienen over ons? Dan heb je het recht aan te kloppen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We waarderen het als je ons inlicht over jouw contact met deze toezichthouder zodat we – indien nodig – onze processen zo snel mogelijk aan kunnen passen.

Beveiligen persoonsgegevens
Pearl Jozefzoon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.